GeoBaan levert experts.

Zij hebben inzicht  in de ruimtelijke organisatie en inrichting. Dat geldt voor  allerlei schaalniveaus zowel nu als in de toekomst. Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om ruimtelijke en organisatorische aanpassingen.
Die moeten worden opgelost, toegepast en/of in goede banen geleid. GeoBaan heeft die kanjers met kennis en daadkracht! 
(Interim) Adviseur Economie
20-10-2016
Wij zoeken een adviseur economie die ambitieus, ervaren, proactief, innovatief en resultaatgericht is.

Functie bestaat uit twee aandachtsgebieden: 1. Ten aanzien van het bedrijventerreinprogramma; 2. Spin-off havenstrategie:

Lees meer!
Projectleider / Kwartiermaker Omgevingswet
20-10-2016
Projectleider

De gemeente Rijswijk is op zoek naar een projectleider die in de rol van kwartiermaker een concrete route voor de implementatie van de aankomende Omgevingswet opzet. Rijswijk staat aan de start van het implementatietraject. Wij vragen van de projectleider / kwartiermaker om, in samenspraak met betrokken partijen, een startnotitie en een plan van aanpak op te leveren. Voor de startnotitie haalt de kwartiermaker de bestuurlijke ambities op en maakt deze inzichtelijk. Het plan van aanpak omvat onder meer de marsroute en de manier waarop we omgaan met participatie. 16uur per week voor de duur van 4 maanden.

Lees meer!
Senior Projectmanager
20-10-2016
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Per 1 november is de gemeente Pijnacker-Nootdorp op zoek naar een Senior projectmanager voor 24uur per week voor de duur van 3 maanden

Lees meer!
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening 32 uur
14-10-2016
Gemeente Capelle aan den IJssel

De functie •Je bent verantwoordelijk voor advisering en begeleiding van ruimtelijke plannen en initiatieven en het uitvoeren van ruimtelijke ordeningsprocedures. •Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen. •Je zorgt voor de voorbereiding van uitgebreide omgevingsvergunningsprocedures en postzegelbestemmingsplannen. •Je begeleidt particuliere bouwinitiatieven

Lees meer!
Adviseur Omgeving
14-10-2016
Regio Groningen

Als Adviseur Omgeving heb je een beleidsadviserende of toetsende rol bij de beoordeling van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, geef je uitvoering aan je flora- en faunawetgeving. Daarnaast heb je een duidelijke signaalfunctie bij het pro-actief signaleren van onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben het project. Eventuele werkzaamheden waar je aan kunt denken binnen deze vacature zijn bijvoorbeeld jurist bezwaar en beroep (omgevingsrecht), planoloog, stedenbouwkundige, beleidsmaker of het begeleiden van (complexe) vergunningprocedures.

Lees meer!
Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer
14-10-2016
Provincie Noord-Holland

Binnen het team regionaal verkeer- en vervoerbeleid is plaats voor een beleidsadviseur die verantwoordelijk is voor het omgevingsmanagement van de Bereikbaarheidsstudie Haarlemmermeer-Duin en Bollenstreek-Zuid-Kennemerland (Duinpolderweg). Daarnaast geeft deze adviseur (in samenspraak/samenwerking zowel in- als extern) invulling aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van het spoor. Als adviseur draag je onder andere zorg voor: •Het samen met andere overheden (provincie/gemeenten) managen van de omgeving met werkgroepen, informatie-avonden, bilaterale gesprekken zowel intern als extern gericht. Ook de bijbehorende werkzaamheden in de vorm van nota’s, beantwoording vragen, WOB-verzoeken, behandeling Statenvragen etc behoren tot dit takenpakket. •Burgerparticipatie is een prioritair ontwikkelingsveld voor de provincie. Deelname aan (interne) oriëntatie op dit punt is eveneens onderdeel van de functie •Het zogeheten “spoordossier” hetgeen impliceert overleg met Nederlandse Spoorwegen en ProRail daar waar het bijvoorbeeld de dienstregeling betreft en/of te plegen infrastructurele voorzieningen op/aan het spoor.

Lees meer!
Beleidsmedewerker Wonen
14-10-2016
Gemeente Tilburg

De beleidsmedewerker maakt beleid voor de gehele stad. Hij/zij ontwikkelt zelfstandig beleidsproducten (van korte adviezen tot kadernota's), adviseert andere afdelingen en wethouders en voert frequent overleg met externe partners. Dit gebeurt in samenwerking met collega's binnen team en afdeling, maar nadrukkelijk ook met andere afdelingen. De beleidsmedewerker is ook aanspreekpunt voor beleidsmatige vragen van collega's, bestuur en bewoners.

Lees meer!
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
14-10-2016
Gemeente Woerden

Voor het team Ruimtelijke Plannen zoeken wij een beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling voor 36 uur per week.

Lees meer!

Sociaal geografen en planologen staan bekend om hun brede inzetbaarheid en hun unieke kijk op situaties.