(Afstudeer)stage bij Utrechtmarketing

Utrecht Marketing

Geobaan levert experts

Utrecht Marketing positioneert Utrecht samen met partners als gezonde stad en regio. Wij richten ons op bezoekersmarketing, de promotie van het cultuuraanbod, het aantrekken van (internationaal) talent en het ondersteunen van nieuwe bedrijven. Ook bevordert de organisatie Utrechtse trots onder bewoners en speelt ze een meer strategische rol op thema’s als inclusiviteit, duurzaamheid en de balans tussen groei en leefbaarheid

Voor de onderzoeksafdeling is Utrecht Marketing op zoek naar een student met interesse in het cultuurgedrag van bewoners met aandacht voor verschillen tussen specifieke wijken.

Achtergrond
Om meer te kunnen zeggen over het cultuurgedrag van Utrechters, is Utrecht Marketing gestart met de uitrol van een cultureel segmentatiemodel. Het culturele doelgroepenmodel, al jaren succesvol toegepast in Rotterdam, segmenteert publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren wat inzicht oplevert in demografie, socio-economische kenmerken, media- en internetgebruik en cultuur en gedrag van huidig publiek en (potentiële) doelgroepen. https://www.utrechtmarketing.nl/culturele-doelgroepenmodel/

 

Onderzoeksvraag kan betrekking hebben op:

  • In kaart brengen van cultuurgedrag van wijken / buurten in Utrecht op basis van bestaande bronnen (gemeente, overheden). Actueel en trendmatig.
  • In kaart brengen van demografische trends per wijk + toekomst naar 2030 + afstand tot cultuur
  • Specifiek aandacht voor een bepaalde leeftijdsgroep of een segment uit het culturele doelgroepenmodel (bv de lichte cultuurgebruikers): drempels en motieven van cultuurgebruik (mede ook obv publicatie RUG in Q1 2022)
  • Aandacht voor een vergelijking van cultuurgedrag binnen bepaalde wijken/buurten: Overvecht vs Kanaleneiland (bijvoorbeeld)