Onderzoek stimulering duurzame energie-innovaties in Zuid-Nederland

Stimulus-programmamanagement - Eindhoven

Geobaan levert experts

Onder de diverse (Europese) Programma’s in Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) worden projecten gesubsidieerd op het gebied van duurzame energie (innovaties in opwek, besparing en opslag van energie). Deze subsidies worden beheerd door Stimulus Programmamanagement in Eindhoven. Doordat de projecten onder verschillende programma’s vallen, ontbreekt het totale overzicht van initiatieven. Stimulus heeft de behoefte aan een inventarisatie van alle initiatieven, het vinden van een rode draad/groepering van de initiatieven en een onderzoek naar de mogelijkheden voor opschaling van deze projecten, die dan vervolgens weer gefinancierd zouden kunnen worden vanuit de diverse programma’s. Het gaat hierbij om zowel vervolgprojecten op lopende projecten als om projecten die buiten de boot zijn gevallen, maar het potentieel hebben om verder ontwikkeld te worden als subsidiabele projecten onder een van de programma’s.

Stimulus Programmamanagement

Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s & fondsen beheert en faciliteert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland & Vlaanderen. Stimulus fungeert vanuit Eindhoven als het programmasecretariaat van OPZuid, MIT Zuid, POP3 Brabant, Interreg VA Brabant, Interreg VA CrossRoads2, LOF Brabant en de Voucherregeling VAB. Stimulus ondersteunt de Managementautoriteit (MA), de Comitées van Toezicht en de Stuurgroepen bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid. Stimulus begeleidt projectindieners bij het voorbereiden van hun aanvragen en de uitvoering van goedgekeurde projecten, bewaakt de financiële en inhoudelijke voortgang van het programma en zorgt voor de communicatie en publiciteit van het programma.In aanvulling op het programmamanagement zijn in de provincies Limburg en Zeeland Provinciale Steunpunten ingesteld. De Steunpunten dragen bij aan de uitvoering van het programma onder meer door een eerste inhoudelijke beoordeling van de projectvoorstellen.Meer informatie over de programma’s en projecten die Stimulus beheert is te vinden op: https://www.stimulus.nl/

De opdracht

De opdracht bestaat uit het inventariseren en analyseren van projecten die bijdragen aan innovaties in duurzame energie opwek, besparing en opslag die medegefinancierd zijn vanuit de programma’s OPZuid, MIT en Interreg/Crossroads of die een aanvraag voor deze programma’s hebben ingediend maar zijn afgewezen. Omdat in het komende jaar een groot extra budget ter beschikking komt voor de financiering van duurzame initiatieven, dienen op basis van de inventarisatie en analyse zowel initiatieven geïdentificeerd te worden die kansrijk zijn voor vervolgacties onder nieuwe openstellingen binnen de verschillende programma’s als projecten die eerder zijn afgewezen maar met aanpassingen opnieuw ingediend kunnen worden.Stimulus beschikt over een uitgebreid systeem waar de ingediende projecten en gesubsidieerde projecten in zijn opgeslagen. Hieruit kunnen de relevante projecten eenvoudig worden gedestilleerd, waardoor snel met een analyse van de projecten kan worden begonnen. Tevens zijn alle gegevens rondom de uitvoerende partijen aanwezig en deze kunnen worden benaderd voor bijvoorbeeld interviews. De uitkomst van het onderzoek moet Stimulus handvaten bieden voor de goede besteding van de beschikbare gelden aan kansrijke projecten die bijdragen aan duurzame energie in de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant.

Stimulus Programmamanagement en Corona

Stimulus Programmamanagement volgt de overheidsmaatregelen rondom Corona strikt op. Dit betekent vooralsnog dat alle medewerkers vanuit huis werken. Stimulus Programmamanagement beschikt over uitstekende faciliteiten om dit mogelijk te maken. Dit betekent ook dat de stagiair, zolang de maatregelen gelden, voornamelijk op afstand begeleid zal worden. Ervaringen met eerdere stageplekken leert dat dit met de beschikbare faciliteiten uitstekend mogelijk is.

Enthousiast geworden of vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sacha Koppert, programmamanager bij Stimulus: s.koppert@stimulus.nl, telefoon 06-18303494
Je sollicitatie kun je richten aan de heer Overbeek, hoofd Stimulus Programmamanagement: H.Overbeek@stimulus.nl

Wij vragen:

Wij bieden: