Stage Team Strategie & Verbinding

Team Strategie & Verbinding, Directie Migratiebeleid, Directoraat-Generaal Migratie, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Geobaan levert experts

In deze leuke en veelzijdige stage werk je samen met de collega’s van het Team Strategie en Verbinding. Je helpt het team bij alle voorkomende werkzaamheden en je ervaart wat het werken bij de rijksoverheid inhoudt.

Wat doet het team?

Het team is de kennismakelaar van het DG Migratie. Kennis vergaren en delen is ons vak en dat doen we zodat we als directie in staat zijn om beter migratiebeleid te maken. We coördineren onderzoeken op het gebied van migratie. Het delen van kennis doet we langs diverse wegen: onder andere door het organiseren van conferenties, lunchlezingen en werkbezoeken aan universiteiten en kennisinstituten. En we faciliteren de pool van collega’s die gastlessen geven over migratie op middelbare scholen (‘DGM in de klas’).

Wat verwachten we van jou?

Je helpt in elk geval bij het organiseren van diverse (online) bijeenkomsten. Je helpt ook bij het verzamelen en ontsluiten van informatie die nuttig kan zijn voor het team en voor onze collega’s die beleid maken. Daarnaast ondersteun je de ontwikkeling van een gestructureerd informatiebeheer binnen de directie door te werken aan databases op het gebied van onderzoek. En uiteraard krijg je de ruimte om te ervaren hoe het is om bij de rijksoverheid te werken.

COVID-19
In verband met COVID-19 werken rijksambtenaren zoveel mogelijk thuis. Zolang de maatregelen niet versoepeld worden, vinden de selectiegesprekken via Cisco Webex Meetings plaats.

Wij vragen:

Wij bieden: