Stagelopen bij het Stadmakersfonds

Stadmakersfonds - de Bilt

Geobaan levert experts

Het Stadmakersfonds draagt bij aan een levendige en inclusieve stad door te investeren in initiatieven met maatschappelijke meerwaarde en een redelijk financieel rendement. Het fonds is matchmaker tussen deze initiatiefnemers – stadmakers – en investeerders. Het fonds helpt stadmakers hun vastgoed/grond aan te kopen en de bouw te financieren. Daarnaast adviseert het fonds stadmakers over het opzetten van een haalbare businesscase.

Het Stadmakersfonds draagt bij aan een levendige en inclusieve stad door te investeren in initiatieven met maatschappelijke meerwaarde en een redelijk financieel rendement. Het fonds is matchmaker tussen deze initiatiefnemers – stadmakers – en investeerders. Het fonds helpt stadmakers hun vastgoed/grond aan te kopen en de bouw te financieren. Daarnaast adviseert het fonds stadmakers over het opzetten van een haalbare businesscaseDe werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. Er is dan ook ruimte voor mensen met allerlei profielen. Jouw mogelijke takenpakket zou kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:

 “Stadmakers zijn ondernemers/initiatiefnemers die met een maatschappelijk doel en een positieve impact op de leefbaarheid van de (wijdere) omgeving zelf de handen uit de mouwen steken. Stadmakers zien geld als middel om die positieve impact te bewerkstelligen en niet als doel op zich.”

De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. Er is dan ook ruimte voor mensen met allerlei profielen. Jouw mogelijke takenpakket zou kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Helpen bij het opstellen van contracten met initiatieven en externe financiers
  (banken/fondsen)
 • Meedenken met businesscases van initiatiefnemers
 • Meedenken aan een framework voor maatschappelijke prestaties en impactmeting
 • Helpen bij het werven van nieuwe investeerders/stadmakers
 • Helpen in het aanboren van nieuwe financiering
 • Helpen bij de communicatie en marketing
 • Het digitaal inrichten van een crowdfundings-platform op de website
 • De website uitbreiden.

Wij vragen:

Iemand

 • Gebiedsontwikkeling
 • Vastgoed & onroerend goed
 • Sociaal ondernemerschap & ‘Impact mapping’
 • Financiën & Excel
 • Marketing/Communicatie
 • Sales & acquisitie
 • Rechten & contracten
 • IT & crowdfunding

Wij bieden: