Stec Groep zoekt een projectleider

Stec Groep - Arnhem

Geobaan levert experts

Stec Groep adviseert door het hele land op het gebied van de woningmarkt, commercieel vastgoed, grond en gebiedsontwikkeling. We zoeken een topadviseur met ruimtelijke en economische kennis die ons team komt versterken.

Centra en winkelgebieden staan voor een grote veranderopgave. Integrale oplossingen zijn noodzakelijk: concentratie van detailhandel, versterken met nieuwe functies (waaronder stedelijk wonen) en nieuw perspectief voor transformatiegebieden. Heb jij affiniteit met de winkelmarkt, centrumgebieden en visie op hoe deze plekken toekomstbestendig te maken? Stec Groep groeit sterk op het vlak van retail en centra en zoekt versterking voor haar team. Onze kennis over (de opgaven voor) commercieel vastgoed en centra, de woningmarkt en gebiedsontwikkeling, de Omgevingswet en publiek- en privaatrechtelijke instrumenten maken Stec Groep een ideale partner voor zowel overheden als marktpartijen. We zoeken nu een topadviseur en projectleider.

Wat ga je doen?
Je werkt aan adviezen, neemt regie en begeleidt trajecten over de toekomstpotentie van winkelgebieden, visie en beleidsontwikkeling, opstellen van transformatieplannen voor centra en processen met eigenaren en ondernemers. Stec Groep werkt voor gemeenten (zowel klein, middelgroot en groot), provincies en marktpartijen (zoals ontwikkelaars, institutionele beleggers en vastgoedeigenaren) aan deze opgaven. Je maakt onderdeel uit van een (multidisciplinair) team en werkt aan concrete proces- en projectopdrachten. Je bent verantwoordelijk voor de projectleiding. We begeleiden je hierbij, maar verwachten dat je op korte termijn de leiding van projecten op je neemt. Wil jij die volgende stap zetten in je carrière?

Wij vragen:

Wij bieden: