Afstudeerstage: Onderzoek naar duurzaamheid in nieuwbouw

Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Grondzaken

Geobaan levert experts

De Gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het verduurzamen van de bestaande stad is daarbij de grootste uitdaging. Nieuwbouwontwikkelingen kunnen echter een katalysator zijn. Door nieuwbouw duurzaam en klimaatbestendig te realiseren voorkom je tevens dat op korte termijn alweer aanpassingen nodig zijn. Daarom gaan de duurzaamheidsambities van de Gemeente Den Haag ten aanzien van nieuwbouw verder dan het bouwbesluit. Deze ambities kunnen niet zonder meer afgedwongen worden. De vraag is in hoeverre marktpartijen de ambities omarmen en welke obstakels een belemmering vormen.
Afdeling Grondzaken
De afdeling Grondzaken is onderdeel van de portefeuille Ontwikkeling en Realisatie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den Haag. Grondzaken bestaat uit zo’n 60 professionals met verschillende specialisaties. Die diversiteit zie je ook terug in de samenstelling van de afdeling die bestaat uit dealmakers, juristen, verwervers, civieltechnici, bodemspecialisten, sloopspecialisten, bouwkostendeskundigen, marktanalisten en juridische en financiële ondersteuners.

Grondzaken werkt voornamelijk aan projecten DSO. Binnen deze projecten adviseert Grondzaken over ontwikkelstrategieën, verwerving, bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in de breedste zin van het woord. Die (strategische) advisering is mogelijk vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase, zowel bij actief grondbeleid als bij een faciliterende rol van de gemeente. Daarnaast regelt en organiseert Grondzaken dat een project daadwerkelijk tot stand kan komen door bijvoorbeeld het maken van overeenkomsten, het voeren van onderhandelingen, het aansturen van externe adviseurs, ingenieursbureaus en aannemers, het opstellen van ramingen en het maken van taxaties.

Daarmee zorgt Grondzaken ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen van de grond kunnen komen binnen de daarvoor vastgestelde kaders. Het werkveld is breed: van transformaties van gebouwen en de ontwikkeling van vastgoed tot gebiedsontwikkelingen en van nieuwe fietspaden tot de aanleg van een nieuwe hoofdinfrastructuur. Deze ruimtelijke ontwikkelingen moeten bijdragen aan een prettig en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat in Den Haag en omgeving. Met onze creatieve inzet van kennis en vaardigheden op het gebied van verwerving, bouw- en woonrijp maken, het uitgeven van grond en door de inzet van het geëigende juridische instrumentarium om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zorgt Grondzaken ervoor dat plannen realiteit worden.

Afstudeerstage bij Grondzaken
De vraag is in hoeverre marktpartijen de duurzaamheidsambities van de gemeente Den Haag omarmen en welke obstakels een belemmering vormen om duurza(a)m(er) te bouwen en welke oplossingsrichtingen er zijn. Concrete deelvraag is of financiering een belemmering is en of een (revolverend) fonds daarbij een oplossingsrichting is. Je voert je onderzoek uit onder begeleidingvan vakspecialisten op het gebied van Planeconomie en Grondzaken, binnen de portefeuille Ontwikkeling & Realisatie van de Dienst Stedelijke ontwikkeling. Je krijgt de kans om mee te kijken in de projecten die binnen deze portefeuille worden uitgevoerd en interviews met zowel specialisten binnen de gemeente als met marktpartijen te houden. De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt als input voor beleid binnen de gemeente.


Wij vragen:

 • Een nieuwsgierige student
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Netwerk vaardigheden
 • Affiniteit met/kennis van financiën/economische haalbaarheid en duurzaamheid
 • Kennis/vaardigheid Excel
 • 4 à 5 dagen per week beschikbaar

Wij bieden:

 • Een mooie kans om af te studeren op één van de meest actuele en aansprekende thema's van dit moment in de dynamische omgeving van de stedelijke ontwikkeling
 • Afstudeerbegeleider binnen Grondzaken 
 • Meekijken met de diverse vakspecialisten binnen projecten waarin duurzaamheid een rol speelt
 • Flexibele werkplekken van Grondzaken in het Haagse stadhuis
 • Betrokken worden bij relevante overleggen
 • Naast je onderzoek de mogelijkheid om één dag in de week mee te werken aan interessante projecten of de ontwikkeling van de afdeling
 • Stagevergoeding van €450,- bruto per maand