Afstudeerstage: Utrechtse recreatie beter in beeld

Gemeente Utrecht

Geobaan levert experts

Veel mensen genieten van de Utrechtse parken en plantsoenen door er te zonnen, picknicken, wandelen of sporten. Vanuit de gemeente Utrecht bestaat de wens om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de recreatiegebieden in en om de stad.
Veel mensen genieten van de Utrechtse parken en plantsoenen door er te zonnen, picknicken, wandelen of sporten. In en om de stad bezoeken Utrechters en niet Utrechters ook nog landgoederen, natuur- en recreatiegebieden en bossen. Vanuit de gemeente Utrecht bestaat de wens om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de recreatiegebieden in en om de stad. Vooral ook vanuit de grote ambities die Utrecht heeft om tot 2040 met 60.000 woningen binnenstedelijk te verdichten.

Veel informatie over recreatie hebben wij zelf beschikbaar vanuit de jaarlijkse Inwonersenquête. Dit is een uitgebreide enquête onder Utrechters waarmee de gemeente achterhaald hoe de stad er op verschillende onderwerpen voor staat. Hierin staan ook allerlei vragen over het onderwerp recreatie. Alle data zijn verzameld in een SPSS bestand.

De Ontwikkelorganisatie Ruimte wil graag meer weten over hoe, waar en wie er recreëren in en om de stad. Vragen zijn onder andere:

  • Wat is een goeie definitie van de term recreatie (dekt deze nog wel term de lading voor alle doelgroepen die we in de stad bedienen)?
  • Wat zijn kenmerken van bezoekers van de recreatiegebieden naar bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, type huishouden, leefstijl, autobezit, wijk?
  • Verandert de recreactievraag van Utrechters naar type activiteit of het gebied dat zij bezoeken? En wat zijn mogelijke ontwikkelingen hierin in relatie tot het groeiende inwonertal en veranderingen in bevolkingssamenstelling in de toekomst?

Beantwoording van bovenstaande vragen kan onder andere door een analyse van data van de Inwonersenquête. Te denken valt aan een SPSS-analyse (zoals een clusteranalyse) van data uit de Inwonersenquête. Daarnaast beschikt de gemeente ook over rapportage die zijn gemaakt door externe bureaus als TrackLandscapes en Bureau Buiten. Deze rapporten bevatten ook informatie omtrent het recreatie c.q. vrije tijdsgedrag van de bewoners van Utrecht. Een andere bron is het bezoekersonderzoek Utrechtse Dagrecreatiegebieden 2019 van de provincie Utrecht (oplevering begin 2020). Daarnaast is het mogelijk om zelf data te verzamelen; zowel kwalitatief als kwantitatief zijn opties waar we het over kunnen hebben.

Bij deze stage die kan vallen binnen je afstudeeropdracht zijn zowel mensen van Ruimte betrokken als van Onderzoek.

Let op: Reageren kan t/m 13 december

Wij vragen:

  • Master student in de richting van sociale geografie
  • Vaardigheid in programma's als SPSS
  • Enthousiast over het betreffende onderwerp

Wij bieden:

  • Een afstudeeropdracht binnen het domein Ruimte of Onderzoek
  • Een kijkje in de keuken bij de gemeente
  • Stagevergoeding