Onderzoeksassistent gezocht!

Universiteit Utrecht

Geobaan levert experts

De welvaart in Nederland is hoog. Vergeleken met andere landen hebben mensen een behoorlijk inkomen en goede huisvesting, is Nederland veilig en is onderwijs toegankelijk voor iedereen. Ook behoren onze jongeren al jaren tot de gelukkigste van Europa en ervaren zij de relatie met hun ouders, vrienden, klasgenoten en leraren als steunend.
In Nederland gaan we ervan uit dat je kunt zijn en worden wat je wilt. Iedereen kan een gelukkig, gezond en productief leven leiden. Toch zijn er duidelijke verschillen in het welzijn, de mentale gezondheid en sociale participatie tussen jongeren uit verschillende sociale groepen. Jongeren op het VMBO, afkomstig uit gezinnen met een lage sociaal economische status en met een migratieachtergrond hebben een aanzienlijk grotere kans op problemen op deze gebieden dan hun leeftijdgenoten.In dit project bestuderen wij het belang van het gezin, vrienden, de school, buurt en de maatschappij voor het welzijn, de mentale gezondheid en sociale participatie van jongeren uit verschillende sociaaleconomische groepen en met verschillende etnische achtergronden. Centraal hierin staat hoe jongeren denken en zich voelen over hun toekomst.We doen hiervoor vragenlijstonderzoek binnen het voorgezet onderwijs en op het MBO, waarbij we dezelfde jongeren over langere tijd volgen. Ook interviewen we een groot aantal jongeren en bestuderen we de effecten van interventies die positieve aspecten uit het leven van jongeren benadrukken.

Kennis bundelen
Deze vragen beantwoorden we met een interdisciplinair team van onderzoekers. Vanuit het familierecht bekijken we hoe regels en voorschriften de sociale participatie en het welzijn van jongeren waarborgen en stimuleren. Garanderen ze gelijkheid en inclusiviteit? En wat denken jongeren over deze regels?Vanuit het perspectief van de Geowetenschappen onderzoeken we hoe de kansen van jongeren worden beïnvloed door hun directe omgeving. Hoe beïnvloeden de eigenschappen van hun buurt of school (bijv. sociale samenhang, veiligheid en vertrouwen) hun sociale participatie en welzijn?

In samenwerking met Sociale Wetenschappen onderzoeken we het samenspel van individuele kenmerken, zoals impulsiviteit, en sociale contexten als familie en leeftijdsgenoten. Hoe beïnvloeden deze factoren de ontwikkeling van adolescenten en hun sociale positie op volwassen leeftijd? Wat bevordert, en wat belemmert juist jongerenwelzijn en succesvolle maatschappelijke participatie?Samen met maatschappelijke partners, zoals de Gemeente Utrecht en MasterPeace, draagt dit interdisciplinaire project bij aan nieuwe manieren om de potentie van jongeren te optimaliseren. Het project zal interventies en beleid helpen verbeteren. Door de interdisciplinaire focus en betrokkenheid van jongeren en maatschappelijke partners, krijgen we inzicht in de processen die bijdragen aan sociale gelijkheid en inclusie bij jonge mensen van alle sociaaleconomische achtergronden.

Let op:  Ze zijn op zoek naar iemand die minimaal 2 dagen en maximaal 5 per week beschikbaar is in de periode april/mei/juni

Interesse? 
 Stuur dan een email naar Gonneke Stevens, g.w.j.m.stevens@uu.nl

Wij vragen:

  • Iemand die beschikbaar is voor minimaal 2 en maximaal 5 dagen in de week
  • beschikbaar in de periode april/mei/juni
  • enthousiaste en gedreven student die maatschappelijk onderzoek wil doen 

Wij bieden:

  • Een kijkje in een interdisciplinair onderzoek 
  • Opdoen/verbeteren van je onderzoeksvaardigheden 
  • Een interessante werkplek