Onderzoeksstage vernieuwing en vestigingsvoorwaarden maakindustrie

Platform 31, Den Haag

Geobaan levert experts

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.
Platform31 neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. We brengen partijen bij elkaar, vinden het gemeenschappelijke belang en gaan aan de slag. Platform31 is een van de weinige organisaties in Europa die onderzoek, beleid en praktijk met elkaar verbindt, nationaal én internationaal.

De maakindustrie wordt weer steeds belangrijker voor Nederlandse steden en regio’s. De behoefte aan lokaal geproduceerde producten neemt toe, en maken is weer hip. De sector heeft een grote groeipotentie en kan nieuwe banen opleveren. Tegelijkertijd is de Nederlandse maakindustrie sterk aan het veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Allerlei nieuwe typen maakbedrijven en netwerken ontstaan – van 3d ontwerpers tot fablabs en ook het productieproces van traditionele maakbedrijven verandert door digitalisering en robotisering. Tegelijkertijd staat de maakindustrie op veel plekken onder druk: enerzijds door een gesprek aan ruimte in stedelijk gebied, anderzijds door een tekort aan personeel. Ruimte en geschikt personeel zijn schaars, maar er is ook sprake van een verouderde blik op de maakindustrie en hun relatie met de omgeving.

Welke vestigingseisen hebben nieuwe maakbedrijven eigenlijk?
Hoe kun je hier als gemeente in faciliteren?
En hoe kom je tot een goede mix van wonen en kleinschalige bedrijvigheid in de stad?

In deze stage werk je mee aan onderzoek en kennisbijeenkomsten, waarbij we met verschillende gemeenten bovenstaande en andere vragen verkennen. Dit doe je voor een deel met eigen onderzoek en voor een deel door mee te lopen met Platform31 activiteiten. Je doet hierbij onderzoekservaring in de praktijk op en ervaart hoe het is om bij een kennis- en netwerkorganisatie als Platform31 te werken.

Wij vragen:

  • Een gemotiveerde student

Wij bieden:

  • De kans om onderzoekservaring op te doen in de praktijk
  • Werkervaring opdoen bij een kennis- en netwerk organisatie