Stage-opdracht Leidsche Rijn

Gemeente Utrecht

Geobaan levert experts

In 2018 vierden we het 20-jarige bestaan van de wijk Leidsche Rijn. Deze gelegenheid wil de afdeling Onderzoek aangrijpen om een verdiepende analyse te doen op de wijk. Vragen zoals: Wie zijn in Leidsche Rijn komen wonen (leeftijd, achtergrond, type huishouden, afkomstig uit welke wijk)? Wie vertrekt uit de wijk en wie blijft er juist lang wonen? Wat voor woningen en voorzieningen zijn er gekomen en hoe kijken inwoners tegen hun wijk aan? Voor de verdiepende analyse willen we aansluiten bij het Masterplan Leidsche Rijn. Wat waren toen de uitgangspunten en hoe heeft zich dat in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld?
De afdeling Onderzoek beschikt over een groot aantal bronnen om deze en wellicht ook andere onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo houden wij bijvoorbeeld jaarlijks een Inwonersenquête en beschikken we over gegevens over de bevolking.

Een recente rapportage over stemgedrag in de Utrechtse wijken, laat in Leidsche Rijn een veel diverser beeld zien dan de meeste andere Utrechtse wijken. Dit lijkt niet te stroken met de heersende opvattingen over Leidsche Rijn. Met deze verdiepende analyse van Leidsche Rijn willen we proberen om ook op andere vlakken de diversiteit van de wijk te benaderen. 

De verdiepende analyse van Leidsche Rijn op zowel demografische, fysieke als sociale aspecten zien we als een geschikte stage-opdracht voor een masterstudent. Vanwege de diversiteit aan aspecten lijkt het ons interessant, maar ook kansrijker, om de opdracht door twee studenten met een verschillende studie-achtergrond te laten uitvoeren. Op dit moment denken we aan een samenwerking tussen een masterstudent Sociale Geografie en een masterstudent Sociologie. De opdracht heeft een doorlooptijd van circa 4 à 5 maanden en zal starten per 1 februari 2019. De student wordt begeleid door één of meerdere collega’s van de afdeling Onderzoek. Medio januari voeren we sollicitatiegesprekken met geïnteresseerde studenten.   

Wij vragen:

  • Een master student die vanaf 1 feb 4 à 5 maandenbeschikbaar is
  • Achtergrond in Sociale Geografie en/of Sociologie is een pré

Wij bieden:

  • Een interessante stage
  • Begeleiding door één of meerdere collega's van de afdeling Onderzoek
  • Stagevergoeding