Vacature Data-analist (projectbasis, januari-april 2019)

Economic Board Utrecht

Geobaan levert experts

Het team Research van de Economic Board Utrecht houdt zich bezig met monitoring van de economie van regio Utrecht. Dit doen we onder andere door monitoring van de economische conjunctuur en structuur van de regio. Daarnaast houden we ons bezig met verkenning, inzicht en duiding van relevant onderzoek, trendanalyse en voeren we zelf onderzoek uit. De Economic Board Utrecht is een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen.
Een van de voornaamste bronnen van onze cijfers is het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Het PAR wordt permanent geactualiseerd en eenmaal per jaar ‘bevroren’ met de nieuwste gegevens over aantal banen en vestigingen in de provincie Utrecht. In nauwe samenwerking met de registerhouder, provincie Utrecht, analyseert Economic Board Utrecht de gegevens op het niveau van de gehele provincie en van de 26 individuele gemeenten binnen de provincie. Deze analyses worden onder meer verwerkt tot interactieve infographics voor onze website.

De database van het PAR biedt informatie op bedrijfsniveau. Wij zoeken een data-analist die de data terugbrengt naar overzichtelijke tabellen en grafieken, zodat deze kan worden gepresenteerd op verschillende (schaal)niveaus, zoals:
- aantal banen + groei aantal banen totaal (provincie + gemeenten)
- aantal banen + groei aantal banen naar sector en bedrijfstak (provincie + gemeenten)
- aantal banen naar grootteklassen (provincie en gemeenten).

Daarnaast actualiseert de data-analist ook alle PAR-statistiek over de voorgaande jaren. In de loop van 2018 zijn namelijk met terugwerkende kracht correcties en aanpassingen in eerdere jaargangen van de database doorgevoerd.

Wij vragen:

  • We zoeken een tijdelijke (junior-)collega die zich volledig thuis voelt in cijfermatige analyses
  • Belangstelling voor regionale economie is een pré
  • De data-analist is uitstekend thuis in Excel
  • De data-analist maakt zich de software die onder het PAR ligt snel eigen
  • We zoeken iemand die nauwkeurig en zelfstandig werkt

Wij bieden:

  • Een werkcontract van 350 uur
  • Binnen de periode januari - april (uiterlijk) moeten deze uren gemaakt zijn, maar er is dus vrijheid in deze planning